La synthese de documents
Podczas egzaminu DALF C1 mamy 2,5 godziny na część pisemną: napisanie syntezy dokumentów oraz eseju argumentacyjnego. Zalecane jest poświęcenie większej ilości czasu na syntezę, ze względu na dokumenty, które musimy najpierw przeczytać. Dlatego zalecane jest przeznaczenie:
- 1,5 godziny na syntezę
- 1 godziny na esej
Synteza ma za zadani
Na podstawie dokumentów musimy napisać swoimi słowami (!) syntezę dokumentów, w której znajdą się najważniejsze idee oraz słowa klucze. Nie wolno pisać swojej opinii!
Dokumenty, z jakimi mamy do czynienia pochodzą z prasy i są to najczęściej dokumenty opiniotwórcze lub informacyjne, mogą pojawić się również tabele, wykresy, karykatury. Dokumenty podczas egzaminu zawierają od 800 do 1200 słów.
Synteza oceniana jest pod dwoma względami:
- respektowania zasad pisania syntezy
- jakość pod względem językoznawstwa
O czym warto pamiętać:
- przeczytajcie nawet kilkakrotnie polecenie, zwróćcie uwagę na liczbę wymaganych słów (zazwyczaj 250), przy czym zasada liczenia słów wygląda tak:
C’est-à-dire -> 1 słowo
Un bon sujet -> 3 słowa
- poświęćcie czas na napisanie planu waszej pracy
- pamiętajcie o przeliczeniu liczby słów po napisaniu pracy
- przeczytajcie dokumenty źródłowe, upewniając się czy zrozumieliście sens dokumentów
- upewnijcie się czy odpowiednio wybraliście tematykę waszej syntezy tak, aby zawierała wszystkie idee główne
- należy odpowiednio zaznaczyć różnicę między ideami głównymi a pobocznymi
- przejdźcie od razu do sedna, nie piszcie tematów pobocznych tak, aby się nie pogubić i nie zapomnieć o tematyce pracy
- nie przepisujcie zdań! Używajcie tylko swoich słów
- stosujcie słowa klucze
- pamiętajcie o podzieleniu na paragrafy wstępu i rozwinięcia (podczas egzaminu DALF C1 zakończenie syntezy nie jest wymagane chyba, że jest to jasno określone w poleceniu).
- używajcie jak najwięcej łączników zdań, (ale tylko tych, których znaczenia jesteście pewni, unikniecie w ten sposób niespójność pracy).
Pamiętajcie, że może się zdarzyć tak, że nie zrozumiecie wszystkich słów czy zwrotów, które pojawią się w tekście. Nie panikujcie! :) Chodzi o zrozumienie sensu ogólnego tekstów.
Zasady ogólne:
NIE używajcie w czasie pisania syntezy 1-szej osoby liczby pojedynczej, ani mnogiej (je, nous), należy używać formy pośredniej, bezosobowej
- nie kopiujcie całych zdań z dokumentów źródłowych ani ich nie cytujcie. Należy używać własnych słów. Wybierzcie zdania, które zawierając najważniejsze idee i przeformułujcie je.
- nie przekraczajcie liczby słów wymaganych na egzaminie, respektowane jest jedynie +/- 10%
- podążajcie za planem, który stworzyliście: wstęp wraz z 2 do 4 paragrafów odpowiadających najważniejszym ideom
- sprawcie, aby Wasza praca była czytelna i przejrzysta, pozostawcie odstęp między następnymi paragrafami

Polecenie na egzaminie wygląda zawsze tak samo:
 


A czy Wam prace pisemne z francuskiego sprawiają trudności? Jeśli tak, to jakie?

Komentarze