Ćwiczenia ze słuchu od B1 do C2 i TCF


Przeszukiwałam internet, chcąc znaleźć jakieś nowe ćwiczenia ze słuchu, które byłyby podobne do tych egzaminacyjnych (poziom C1) i trafiłam na ćwiczenia ze słuchu przygotowujące do egzaminu TCF.


Co to jest egzamin TCF?

Test de Connaissance du Français (TCF), czyli test ze znajomości języka francuskiego, sprawdza poziom ogólny. Test przeznaczony jest dla osób, które w szybki sposób chciałyby sprawdzić lub potwierdzić swój poziom. 

Rodzaje testu TCF:
1)                   TCF tout public: (TCF dla wszystkich)
Ten test składa się z 3 obowiązkowych sprawdzianów : rozumienie języka mówionego, znajomość struktur gramatycznych i językowych oraz zrozumienie tekstów. Można przystąpić także do dwóch sprawdzianów dobrowolnych: kompozycji pisemnej oraz komentarza ustnego. Na portalu CIEP można znaleźć szczegółową prezentację poszczególnych etapów oraz przykłady tematów, które są na nich poruszane.
2)                   TCF Québec: test dla osób, które planują dłuższy pobyt lub osiedlenie się w Quebecu.
3)                   TCF ANF (Accès à la nationalité française): dla osób, które chciałyby wystąpić o francuskie obywatelstwo poprzez zawarcie związku małżeńskiego lub naturalizację.

Egzamin kosztuje ok. 300 zł.

Nawet jeśli nie planujecie przystąpić do egzaminu, możecie znaleźć dużo materiałów na poziomie B1-C2, które pomogą Wam w codziennej nauce francuskiego.


Poniżej znajdziecie linki do stron TV5monde i RFI, na których dostępna jest duża ilość ćwiczeń ze słuchu przygotowująca do TCF. Co ważne możecie z nich korzystać przygotowując się także do innych egzaminów typu DELF czy DALF, lub po prostu jeśli chcecie poćwiczyć słuchanie. Po zrobieniu ćwiczeń przy każdym zadaniu znajdziecie informację o jego poziomie (B1-C2) oraz transkrypcję. 


  • RFI - zakładka TCF, poniżej znajdziecie również archiwalne sesje
  • TV5Monde - zakładka TCF, do wyboru znajdziecie wybór serii z 2015 r i poprzednich lat. 
Gorąco polecam obie strony!


Komentarze